Liesijoen yhteismetsä - osakkaiden parhaaksi

Yleistä

Liesijoen yhteismetsä on perustettu vuonna 1965 ja se on yksityisten osakastilojen yhteinen maa-alue joka harjoittaa kestävää metsätaloutta osakastilojen hyväksi, osakastiloja on 98. Yhteismetsän maa-alueet sijaitsee Savukosken kunnan puolella ja sen osakkaiden kantatilat sijaitsevat Sallan kunnassa.

Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskunta joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja valitsee keskuudestaan hoitokunnan. Hoitokuntaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Riekonpesä

Yhteismetsän ohjesääntö ja yhteismetsälaki

Liesijoen yhteismetsän ohjesääntö (pdf) (24.1 MB)
      Yhteismetsälaki (avautuu uuteen ikkunaan)

Tietoja yhteismetsästä

Pinta-alat

Yhteismetsän pinta-ala on metsäsuunnitelman mukaan yhteensä 6113,9 ha. josta metsämaata 3494,7 ha, joutomaata 1120 ha, kitumaata 1433,2 ha, vesistöjä 2,9 ha sekä tiet yms. 63 ha.

Hakkuusuunnite

Edellisen talouskauden hakkuusuunnite oli 20 395 m3 (1.1.2006-31.12.2015). Yhteismetsän uuden vuonna 2015 valmistuneen metsäsuunnitelman mukainen hyväksytty hakkuusuunnite on 3200 m3 /vuosi ja uuden metsäsuunnitelman voimassaolo päättyy vuoden 2024 lopussa.

Puukauppa ja hakkuut

Yhteismetsän puunmyyntisuunnitelmat tekee Sallan metsänhoitoyhdistys yhdessä hoitokunnan jäsenten kanssa kulloinkin voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti.
Puunmyynti toteutetaan tarjousten perusteella joko pysty- tai hankintakauppana myyntiajankohdan puukauppatilanne huomioiden. Hankintakaupoissa korjuun toteuttaa Sallan metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu ja pystykaupoissa ostaja. 

Liesijoen yhteismetsä Kuusamontie 32, 98900 Salla
040 036 0839
timo.sirvio@luukku.com
Yhteismetsän asioista voi tiedustella myös Sallan mhy:n toimistolta puh 040 019 6823      ma-pe 08.00-15.00