Hallinto

Yhteismetsän ylintä päätäntävaltaa käyttää osakaskokous, osakaskokous valitsee keskuudestaan viisijäsenisen hoitokunnan jonka tehtävänä on johtaa yhteismetsän toimintaa vahvistetun metsäsuunnitelman, talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja kullakin hoitokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hoitokunta

Puheenjohtaja:
Sirviö Timo                puh: 040 036 0839          (Kellokumpu Juhani)            
email: timo.sirvio@luukku.com
Varapuheenjohtaja:
Leinonen Tarmo            puh: 0400 943 706      (Luukinen Tauno)     
email: kalle.hautala@hotmail.fi
Jäsenet:
Niemelä Heikki        puh: 040 039 6298          (Hartikainen Kari)
Karjalainen Mika                                                   (Isojärvi Virve)  email: papinpuro@suomi24.fi
Ämmälä Jukka         puh: 040 026 0686          (Hautala Keijo) 
email: jukka.ammala1@luukku.com

Suluissa henkilökohtainen varajäsen
   

                                       

Liesijoen yhteismetsä Kuusamontie 32, 98900 Salla
040 036 0839
timo.sirvio@luukku.com
Yhteismetsän asioista voi tiedustella myös Sallan mhy:n toimistolta puh 040 019 6823      ma-pe 08.00-15.00