Esittely

LIESIJOEN YHTEISMETSÄ - osakkaiden parhaaksi

Yleistä

Liesijoen Yhteismetsä on rintamamiestilojen yhteismetsä ja se on perustettu vuonna 1965. se on yksityisten osakastilojen yhteinen maa-alue joka harjoittaa kestävää metsätaloutta osakastilojen hyväksi, osakastiloja yhteismetsässä oli vuoden 2022 lopussa 88 ja osuuksia 7008 kpl. Yhteismetsän maa-alueet sijaitsee Savukosken kunnan puolella ja sen osakkaiden kantatilat sijaitsevat Sallan kunnassa.

Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskunta joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja valitsee keskuudestaan hoitokunnan. Hoitokuntaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.


Toimintakertomukset

Tietoja yhteismetsästä

Pinta-alat

Yhteismetsän pinta-ala on metsäsuunnitelman mukaan yhteensä 6113,9 ha. josta metsämaata 3494,7 ha, joutomaata 1120 ha, kitumaata 1433,2 ha, vesistöjä 2,9 ha sekä tiet yms. 63 ha.

Hakkuusuunnite

Edellisen talouskauden hakkuusuunnite oli 20 395 m3 (1.1.2006-31.12.2015). Yhteismetsän uuden vuonna 2015 valmistuneen metsäsuunnitelman mukainen hyväksytty hakkuusuunnite on 3200 m3 /vuosi ja uuden metsäsuunnitelman voimassaolo päättyy vuoden 2024 lopussa.

Puukauppa ja hakkuut

Yhteismetsän puunmyyntisuunnitelmat tekee Mhy Metsä-Lapin Sallan toimisto yhdessä hoitokunnan jäsenten kanssa kulloinkin voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti.
Puunmyynti toteutetaan tarjousten perusteella joko pysty- tai hankintakauppana myyntiajankohdan puukauppatilanne huomioiden. Hankintakaupoissa korjuun toteuttaa Mhy Metsä-Lapin Sallan toimiston korjuupalvelu ja pystykaupoissa ostaja.

Riekon pesä Liesijoella
Riekon pesä Liesijoella

Suojelualueet

Yhteismetsä on vapaaehtoisesti suojellut pienvesistöjä, hetenoroja, korpia ja pienialaisia metsäsaarekkeita yhteensä noin 100 hehtaarin alueella. Näistä erityisen tärkeistä ja arvokkaista elinympäristöistä on tehty suojelusopimus ja ne jäävät taloustoiminnan ulkopuolelle.