HALLINTO

Yhteismetsän ylintä päätäntävaltaa käyttää osakaskokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osakaskokous valitsee keskuudestaan viisijäsenisen hoitokunnan jonka tehtävänä on johtaa yhteismetsän toimintaa vahvistetun metsäsuunnitelman, talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja kullakin hoitokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hoitokunta

Puheenjohtaja:
Hartikainen Kari: 040 562 9953, hartikka.kari@gmail.com (Sepänniemi Esa)

Varapuheenjohtaja:
Leinonen Tarmo puh: 0400 943 706, tarmo.leinonen77@hotmail.com (Luukinen Tauno)

Jäsenet:
Karjalainen Mika puh: 040 643 2378, mika.karjalainen69@gmail.com (Lehtinen Jari)

Partanen Teuvo puh: 0400 575 571, tepi.partanen@gmail.com (Hautala Keijo)

Timo Sirviö puh: 0400 362 543, timo.sirvio@luukku.com (Niemelä Juho)

Suluissa henkilökohtainen varajäsen

Palaa esittelysivulle